Tommy Hjort

Tommy Hjort

Tommy har en civilingenjörsexamen i elektroteknik från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Han arbetade för ASEA/ABB under 14 år (förutom ett år inom mellanspänningsställverk) inom HVDC-segmentet huvudsakligen inom grov- och detaljerad projektering, systemstudier, marknadsföring, montageövervakning och igångkörning i fält, projektledning, inköp samt koordineringsprojektering hos konsultfirmor och klienter. Tjänsterna utfördes under längre perioder inom projekt i Norge, USA, DR Kongo, Brasilien och Kanada i tillägg till några år vid HVDC-basen i Ludvika.

Under 21 år höll han positioner som projektledare, produktionschef och teknisk chef hos det lokala energibolaget i Ludvika rörande kraftnät (≤ 145 kV), fjärrvärme och vattenkraft. Han utförde då tekniskt/ekonomiska utredningar, tekniska specifikationer, grov- och detaljprojektering, upphandlingar, projektledning för kabelförband och transformatorstationer, fjärrvärmecentraler och distributionsnät och vattenkraftstationer, dammar och övervakningssystem. De framgångsrika omfattande ombyggnaderna av Ludvika och Lernbo vattenkraftstationer kan tjäna såsom exempel på hans kompetens.

Sedan början av 2008 är Tommy en oberoende konsult. Utförda tjänster inkluderar en tekniskt/ekonomisk utredning för en liten kraftvärmecentral, en tekniskt/ekonomisk utredning för en liten vindkraftinvestering, projektledning för några små kabelprojekt, och strategisk upphandlare åt ABB rörande inköp av huvudkretsutrustningar för stora HVDC-projekt.